top of page

ABDEST

 

 

 

 

ANAHTARDIR

ABDEST NEDİR?

Abdest, belli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün kirlerden arınmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir.

SÜNNETE RİAYET İLE ABDESTİN ALINIŞI (Erkek ve Kadınlar için)

Erkek ve kadınların abdest alış şekli aynıdır. Sadece kadınlar mümkün olduğu kadar namahrem erkeklerin görmediği bir yerde abdest almaya gayret eder.

 • Abdeste öncelikle “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Euzü-besmele çekilir.

 • Sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.

 • Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, Elleri yıkamak farzdır.(Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

 • Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

 • Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

 • Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır, yüzü yıkamak farzdır.

 • Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Kolları yıkamak farzdır.

 • Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, başı mesh etmek farzdır. (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

 • Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

 • Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

 • Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

 • Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır. Ayakları yıkamak farzdır.

bottom of page